Studentų ateitininkų sąjunga – tai organizacija, kuri siekia katalikiško požiūrio lyderiavimo universitete.
Ateitininkų principai: katalikiškumas, inteligentiškumas, tautiškumas, visuomeniškumas ir šeimiškumas.
Šūkis – „Visa atnaujinti Kristuje“.

Ką veikia?
Studentai ateitininkai Vilniuje veikia pavieniui arba buriasi pagal savo studijų kryptis į grupes, kartu ugdosi profesionalumą. Veikla skiriasi nuo studijų krypties, tačiau paprastai ji nukreipta į profesinį tobulėjimą, domėjimąsi ir gilinimąsi į profesijos aktualijas Lietuvoje ir pasaulyje. Šiuo metu Vilniuje veikia teisininkų korporacija „Iustitia“, medikų korporacija „Gaja“, technikų korporacija „Grandis“ ir politologų šv. Tomo Moro klubas. Korporacijų, klubo nariai ir tie studentai ateitininkai, kurie neturi savo vieneto, dalyvauja savišvietos iniciatyvoje „Suoprotis“, kas mėnesį gilindamiesi į svarbią išsilavinusiam jaunuoliui temą skaitydami tekstą, jį aptardami ir dalyvaudami paskaitoje. Taip pat ateitininkai buriasi į maldos grupes: kassavaitinį Šventojo Rašto skaitymą Lectio divina, dalyvauja Gyvojo rožinio maldoje. Studentai ateitininkai rudenį kviečia kartu žygiuoti po Lietuvą, žiemą – dalyvauti Studentų ateitininkų žiemos akademijoje (3 dienų akademiniame renginyje), ir tapti moksleivių ateitininkų vadovais jų renginiuose, vykstančiuose ištisus metus.

Kada?
Suopročio teksto aptarimas ir paskaita – kartą per mėnesį (skelbiama http://sas.ateitis.lt/suoprotis
Lectio divina maldos grupės – kartą per savaitę (susisiekite ir rasime patogų laiką/vietą/kompaniją)
Korporacijų ir klubo susitikimai – įvairiai
Kiti renginiai skelbiami sas.ateitis.lt ir https://www.facebook.com/studentai.ateitininkai/

Kontaktinis asmuo
Julija Ladigaitė julijalad@gmail.com