Šių metų vėlyvą pavasarį ir ankstyvą vasarą VAJC vykdė LKRŠ fondo paremtą projektą, kuriuo buvo siekiama paskatinti jaunas šlovinimo grupes ir suteikti joms sąlygas kokybiškai paruošti giesmių vaizdo ir garso įrašus. Džiugu ir pastebėtina, jog dvi įrašytos giesmės – autorinės. Projekte dalyvavo trys šlovinimo grupės: „Viena diena“, „Naujas Kraujas“ bei Vilniaus Kalvarijų šlovinimo grupė „Kalvos ir draugai“. Esame dėkingi ir bičiuliams „Isoul Records“ ir „Rela Records“, kurie ėmėsi kruopštaus darbo ir džiuginančiai įvykdė visą praktinę projekto dalį – garso ir vaizdo įrašus. Valio, vyručiai!

Šiandien jums atiduodame pirmąją projekto giesmę, kuri, tikimės, sklis plačiai ir giliai!
„Naujas Kraujas“ dalinasi savo įkvėpimu, pristatydami giesmę „Kokios mielos yra Tavo buveinės“:
„Būna – išgirstam: „nerandu sau vietos“. Ši giesmė tampa atliepu žmogaus troškimui rasti savo sielai vietą. Giesmė gimė iš didelio ilgesio tikros ir amžinos meilės. Jos giliai trokštame kiekvienas ir ilgimės taip, kaip vaikai ilgisi savo dangiškojo Tėvo, kurio kiemai ir buveinės mūsų širdžiai yra pačios mieliausios. Kviečiame ne „turistauti“ bažnyčiose, bet iš tiesų rasti namus. Tai kvietimas į susitikimą su Dievu: per šv. Mišias, sakramentus, adoraciją; kviečiame susitikimą su savimi ir kiekvienu, esančiu šalia. Kviečiame psalmėmis grįžti arba naujai atrasti Tėvo namus, į kuriuos grįžti – kiekvieno mūsų troškimas. Grįžti vėl ir vėl prie tabernakulio, kuriame slypi mūsų tikėjimo meilė, tiesa ir stiprybė – Jėzus, vedantis į amžinuosius namus, dangiškojo Tėvo meilę, kuri kaip niekas kitas gaivina mūsų širdis.“

Parengė Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras