Šių metų vėlyvą pavasarį ir ankstyvą vasarą VAJC vykdė LKRŠ fondo paremtą projektą, kuriuo buvo siekiama paskatinti jaunas šlovinimo grupes ir suteikti joms sąlygas kokybiškai paruošti giesmių vaizdo ir garso įrašus. Džiugu ir pastebėtina, jog dvi įrašytos giesmės – autorinės. Projekte dalyvavo trys šlovinimo grupės: „Viena diena“, „Naujas Kraujas“ bei Vilniaus Kalvarijų šlovinimo grupė „Kalvos ir draugai“. Esame dėkingi ir bičiuliams „Isoul Records“ ir „Rela Records“, kurie ėmėsi kruopštaus darbo ir džiuginančiai įvykdė visą praktinę projekto dalį – garso ir vaizdo įrašus. Valio, vyručiai!

Šiandien norime Jus nudžiuginti ir antrąja šio projekto giesme! Tai šlovinimo grupės „Viena diena“ giesmė „Žodyje kalbės“. Apie šią giesmė jos kūrėja Augustė dalinasi: Dabar sunkiai pamenu giesmės „Žodyje kalbės“ atsiradimo aplinkybes. Manyčiau, kad visus jos rašymo motyvus ir „pagrindines mintis“ taikliai apibūdina šv. Bernardo Klerviečio mintis apie Dievo trokštantyjį, kuris Jo ieškodamas uoliai studijuoja ir medituoja Dievo Žodį ir žino, jog čia tikrai ras Tą, kurio trokšta. Giesmės žodžiais norėjau įvardyti tą viltį, tikėjimą, žinojimą, tą Susitikimą, kurį pati išgyvenu, kai klausau (skaitau) Dievo žodžio, kai priimu Komuniją, meldžiuosi. Juk visai kitaip liturgijoje dalyvaujame žinodami, kad Jis pirmas veikia, rinkdamiesi pasitikėti Jo veikimu ir ruošdamiesi išgirsti, ką Jis sako, įsitraukdami į santykį, į kurį Jis kviečia. Ir kai giedame, kad tai Jis mūsų šventumas, atėjo ir perkeitė visa, kad Jis mūsų ieško, nes mes paklydę – tiesiog pati norėjau tai pirmiausia sau priminti ir vis giedodama apmąstyti.

Parengė Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras