Vizija ir misija

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro (VAJC)

Misija: kad VAJC taptų pagalba ieškantiems vietos Bažnyčioje ir įrankiu asmenims, parapijoms, bendruomenėms, ugdančioms jaunimą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.

Vizija: kad Vilniaus arkivyskupijos jaunimas taptų sąmoningais, aktyviais, evangelinę žinią nešančiais, asmeninį santykį su Dievu turinčiais katalikais.

Pagrindinės 2019-20 m. VAJC veiklos kryptys

  • Mokyklų projektas (Apie vertingumą)
  • Atviri trečiadieniai
  • Pagalba parapijoms
  • Ministrantų sielovada;
  • Savanorystės projektas