Mūsų istorija

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrą 1994 metais įsteigė arkivyskupas A. J. Bačkis.

VAJC įsteigimas buvo Bažnyčios dėmesio bei rūpesčio jaunais žmonėmis ženklas.

Nuo 1994-ųjų iki 1999-ųjų VAJC‘o vadovu buvo Andrius Sprindžiūnas. Tuo laikotarpiu VAJC'as stengėsi įsivardyti jaunimo poreikius ir juos atliepti pagal tuometines galimybes.

1999 metais VAJC‘ui ėmė vadovauti Birutė Švedaitė. VAJC veikla pradėjo plėsti savo veikimo teritoriją, organizacijoje padidėjo darbuotojų skaičius, VAJC išgrynino savo darbų gaires bei išpėtojo koncepciją, kuri davė pamatus tolesnei VAJC veiklai: organizuoti renginius, seminarus, jaunimo susitikimus su Vilniaus arkivyskupu, platinti informaciją apie katalikišką veiklą, skatintinti krikščioniškų jaunimo bendruomenių veiklą bei tarpusavio bendradarbiavimą, platinti susistemintą informaciją apie katalikiškas stovyklas, piligrimines keliones, rekolekcijas, rengti Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienas, prisidėti organizuojant Lietuvos jaunimo dienas bei Pasaulines jaunimo dienas, ugdyti jaunus katalikiškų jaunimo bendruomenių lyderius ir t.t.

Nuo 2002-ųjų iki 2004-ųjų Vajcui vadovavo Margarita Vyskupaitienė. Po jos organizacijos vadovavimą perėmė Daiva Kaleckaitė.

Nuo 2005-ųjų iki 2014 m. Vajc vadovė buvo Dalia Macevičiūtė.

2014 m. Laikinai vadovės pareigas eina Šarūnė Jasiūnaitė Zovienė.

Vilniaus arkivyskupas Kardinolas A. J. Bačkis nuo pat VAJC įsteigimo ypač rūpinosi jaunimo pastoracija. Šiai veiklai stiprinti VAJC yra skiriami jaunimo sielovadininkai. Pirmasis juo tapo kun. Žydrūnas Vabuolas, vėliau po jo sekė kun. Andžej Šuškevič, kun. Janušas Andruškevičius, kun. Rimgaudas Šulys, kun. Andžej Bogdevičius, kun. Marius Žitkauskas, kun. Mindaugas Bernotavičius. Šiandien VAJC sielovadininko pareigas eina kun. Jaroslav Spiridovič.

VAJC MISIJA

Įvairiais būdais skelbti ir liudyti Evangeliją jauniems žmonėms.

VAJC VIZIJA

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras – tai Vilniaus arkivyskupo metropolito suburta jaunų žmonių komanda, neformalaus ugdymo metodais siekianti, kad Vilniaus arkivyskupijos jaunimas atrastų asmeninį santykį su Jėzumu Kristumi ir stengtųsi gyventi, kaip moko Evangelija bei Katalikų Bažnyčios Tradicija.

VAJC TIKSLINĖS GRUPĖS

Jaunimas, gyvenantis Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje, nuo 14 iki 35 metų (jaunimo amžius keičiasi, priklausomai nuo VAJC siūlomos iniciatyvos); parapijų jaunimo lyderiai; ministrantai;

VAJC BENDRADARBIAI

Kunigai, dvasininkai, vienuoliai (-ės), tikybos mokytojai (-os), katechetai (-ės), jaunimo, maldos grupelių vadovai (-ės); krikščioniškų jaunimo organizacijų vadovai; katalikiški judėjimai ir asociacijos; vyskupijų jaunimo centrų darbuotojai; akademinės sielovados atsakingieji darbuotojai; valstybinės įstaigos, vykdančios darbą su jaunimu; katalikiška ir krikščioniška spauda, televizija bei radijas; Kelno ir Drezdeno – Maisseno vyskupijų Vokietijoje jaunimo sielovadininkai;

TRADICINIAI RENGINIAI

Krepšinio turnyras; piligriminis žygis į Trakus; Aušros Vartų Gailestingumo Motinos globos atlaidų jaunimo vakaras; Šv. Kazimiero šventė (rengiama kartu su Vilniaus arkikatedra bazilika); Vilniaus arkivyskupijos ministrantų vasaros stovykla; 

Loading...
Loading...