Vilniaus Bernardinų pranciškoniškas jaunimas (JauPra)

Vilniaus Berdardinų pranciškoniškas jaunimas (JauPra)
(Maironio g. 10-3, Vilnius)

Jaunimo grupė renkasi:


Kiekvieną trečiadienį po 18 val. Šv. Mišių

Pagrindinės pranciškoniškojo jaunimo brolijos veiklos kryptys:
• neformalus jaunimo ugdymas,
• socialinė, kultūrinė ir evangelizacinė veikla,
• ekologinės akcijos,
• tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio jaunimu
• darbas su vaikų grupe – Pranciškučiais.

Pranciškoniškasis jaunimas yra jaunimo brolija pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą.

Pranciškoniškasis jaunimas (Jaupra) priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis.

Jaupra yra pašaukimo kelionė, kurią keliauja 14-30 metų jaunuoliai, kartu ieškodami savo pašaukimo, tapatumo ir gyvenimo tikslų. Ši kelionė susideda iš 3 etapų: apsisprendimo, pasiruošimo Pažadui ir pašaukimo gilinimo. Jaupra ugdymas vyksta trimis aspektais: žmogišku, krikščionišku ir pranciškonišku.
Jaupra brolijos gyvenimo centras – kartą per savaitę švenčiamos šv. Mišios ir šlovinimo tarnystė jose. Jaupra brolijos renkasi nors kartą per savaitę, kad augintų ir gilintų savo santykį su Dievu ir broliais bei sesėmis. Susirinkimai skirti maldai, Evangelijos studijoms, ugdymui, misijoms ir rekreacijai.
Pranciškoniškasis jaunimas trokšta būti tikėjimo bendruomenė, kurioje Eucharistija būtų centras, Evangelija – vedlys, Bažnyčia – Motina, o vargšai ir paskutinieji – broliai ir seserys. Atsakydama į visus Dievo meilės pažadus, Jaupra dovanoja savo jaunystę Kristui, aktyviai veikia savo parapijose ir apaštalauja skelbdama Gerąją Naujieną žodžiu ir gyvenimo pavyzdžiu.

Susisiekite su mumis: 
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
+37069141714 (Giedrė Povilaitytė)
www.jaupra.lt

Šv. Mišios jaunimui vyksta:
Kiekvieną trečiadienį 18 val.

 

 

VŠĮ "Bernardinų jaunimo centras"
(Bernardinų jaunimo centras, Maironio g. 10-3, Vilnius)

Jaunimo grupė renkasi:

Kasdien darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 16:00 val.
Antradieniais nuo 18:00 val. repetuoja šlovinimo grupė Ichthus
Trečiadieniais 18 val. šv. Mišios Bernardinų bažnyčioje.
19 val. pranciškoniškojo jaunimo susitikimas Bernardinų jaunimo centre (atsakinga Rūta, tel. nr. 8 629 45556)
Penktadieniais 16-18 val. Pranciškučių susitikimas Bernardinų jaunimo centro rūsyje. Atsakingas Augminas tel. nr. 8 618 49414

 


Bernardinų jaunimo centras kviečia rūpintis jaunimo sielovada (trečiadienio vakarai, rekolekcijos, pranciškučių penktadieniai, paskaitos aktualiomis temomis.
Skelbti gerąją Naujieną, dalinantis turimais talentais per muziką, Dievo žodį, gyvą liudijimą.
Ieškoti ryšio priimant ir būnant su socializacijos centruose gyvenančiais vaikinais ir merginomis.
Organizuoti kultūrinius renginius, kurie padėtų, paskatintų jaunimą ieškoti Dievo.

GALIMOS TARNYSTĖS
Advento ir Gavėnios rekolekcijų jaunimui organizavimas;
Šlovinimo vakarų organizavimas;
Paskaitų aktualiomis jaunimui temomis organizavimas (Dievo žodžio pažinimo, kūno teologijos, bioetikos ir pan.);
Evangelizacijos (Kamajų parapijos jaunimo globa);
Socialinės tarnystės (Veliučionys, Vilniaus socializacijos centras);
Kelionių į įvairius krikščioniškus renginius organizavimas (Lietuvos jaunimo dienos, krikščioniškos muzikos festivaliai);
Žurnalo “Po Bernardinų skliautais” leidyba;
Dalyvavimas Vilniaus miesto kultūros nakties programoje – „Šviesa spindi tamsoje“ (krikščioniškos muzikos koncertas, ekskursijos po Bernardinų bažnyčią, filmų peržiūra);
Finansinė pagalba pranciškoniškajam jaunimui (organizuojant trečiadienio ugdymo vakarus, socialines bei evangelizacines tarnystes), pranciškučiams, Bernardinų jaunimo šlovinimo grupėms (albumo leidyba, evangelizacijos į kitus miestus) bei paaugliams, kurie Bernardinų parapijoje ruošiasi Sutvirtinimo sakramentui (rekolekcijos).Direktorė: Gintarija Kalytytė
Finansininkė: Jolita Juozaitytė
Evangelizacinio projekto vadovas: Paulius Minkevičius
Paauglių ugdymo koordinatorius: Augminas Petronis
Projektų koordinatorė: Giedrė Povilaitytė
Dvasinis asistentas: brolis kun. Tomas Žymantas OFM

Susisiekite su mumis: 
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
865940638 (Danguolė Kuliavaitė)


www.bjcentras.lt

Jaunimo Šv. Mišios 18.00 val. trečiadieniais.

 

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras (VAJC)
(Aušros vartų g. 12, Vilnius)

Jaunimo grupė renkasi:

Priklausomai nuo renginių, kuriuos galima pamatyti www.vajc.lt arba Facebook'e

 

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras – tai Vilniaus arkivyskupo metropolito suburta jaunų žmonių komanda, neformalaus ugdymo metodais siekianti, kad Vilniaus arkivyskupijos jaunimas atrastų asmeninį santykį su Jėzumu Kristumi ir stengtųsi gyventi, kaip moko Evangelija bei Katalikų Bažnyčios Tradicija.

VAJC tikslinė grupė yra jaunimas, gyvenantis Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje, nuo 14 iki 35 metų (jaunimo amžius keičiasi, priklausomai nuo VAJC siūlomos iniciatyvos); parapijų jaunimo lyderiai; ministrantai;

Susisiekite su mumis: 
Kontaktai

 

 


 

Loading...
Loading...