DEKANATŲ LANKYMO PROJEKTAS

2012 m. pavasarį pasibaigė trejus metus trukęs ilgalaikis projektas keturiuose Vilniaus arkivyskupijos dekanatuose: Švenčionių, Varėnos, Trakų, Ignalinos.

 

Trejų metų projekto temos:

1 metai.„Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15). Pirmieji metai skirti išgyventi draugystę ir tikėjimą per asmeninę patirtį. Laikas, skirtas evangelizacijai.

2 metai. „Patyrinėkit ir pamatysit koksai Viešpats geras“ (Ps 34, 9). Antrieji metai – augimo tikėjime metai. Tai – mokymo ir brandinimo etapas. Metai, skirti katechezei.

3 metai.„Jūs žemės druska ir pasaulio šviesa“ (Mt 5, 13-14). Tretieji metai – iššūkio ir dalijimosi metai.

 

VAJC komanda bendradarbiavo su Druskininkų Švč. M. Marijos Škaplierinės ir Šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios), Švenčionių Visų Šventųjų, Lentvario Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai, ir Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo parapijomis. Aplankydavo Švenčionėlių Šv. Edvardo parapijos bei Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijų jaunimą.

Per susitikimus su dekanatų parapijų jaunimui, buvo vedami įvairūs teminiai susitikimai, „Alfa kursas“, jaunimo lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programa „Pažink save“, pamokos ir evangelizacija mokyklose, rekolekcijos, taip pat jaunimas buvo kviečiamas atvykti į VAJC organizuojamus renginius Vilniuje.

VAJC darbuotojai vedė tikybos pamokas ir evangelizaciją Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, „Saulės“ pagrindinėje mokyklose ir „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje, Druskininkų sanatorinėje mokykloje, Ignalinos rajono gimnazijoje, Vidiškių gimnazijoje Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje.

 

Du kartus dekanatų mokyklas su evangelizacine programa aplankė tarptautinė evangelizacijos ir maldos mokykla „Jeunesse Lumière“ iš Prancūzijos. Skirtingų tautybių jaunimas vedė evangelizaciją per pamokas ir maldos vakarus parapijose.

2009 m. kovo 15-22 d. misijos Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje, „Saulės“ pagrindinėje mokykloje ir „Atgimimo“ vidurinėje mokykloje, Varėnos technologijos ir verslo mokykloje, Varėnos „Ryto“ vidurinėje mokykloje, Švenčioniųvidurinėje mokykloje, ŠvenčioniųZigmo Žemaičio gimnazijoje, Švenčionių profesinio rengimo centre Cirkliškyje ir Švenčionėlių vaikų globos namuose.

2011 m. kovo 14-19 d. misijos Lentvario Motiejaus Šimelionio gimnazijoje, Ignalinos rajono gimnazijoje, Švenčionių vidurinėje mokykloje ir Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijoje, Druskininkų „Ryto“ gimnazijoje ir „Saulės“ pagrindinėje mokykloje.

 

Apie dekanatų projekto tikslus ir uždavinius plačiau:

 

1-ieji metai – draugystės ir asmeninės tikėjimo patirties metai:

 

„Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15, 15).

Pirmieji metai skirti išgyventi draugystę ir tikėjimą per asmeninę patirtį. Laikas, skirtas evangelizacijai.

Tikslai:

 • susidraugauti su parapijų jaunimu;
 • kviesti jaunimą prisijungti prie parapijinės veiklos ypač tuos, kurie yra nutolę nuo jos;
 • pažadinti jaunuoliuose Kristaus troškimą;
 • atrasti Jėzų kaip draugą: užmegzti asmeninį ryšį su Dievu.

Uždaviniai:

Ø  Išgyventi tikėjimą naujai jaunam žmogui priimtinais būdais: evangelizaciją, maldos vakarus, piligriminius žygius.

 

2-ieji metai – augimo tikėjime metai:

 

„Patyrinėkit ir pamatysit koksai Viešpats geras“ (Ps 34,9).

Antras etapas yra tikėjimo mokymo ir brandinimo etapas, laikas skirtas katechezei.

Tikslas:

 • brandinti jau turimą tikėjimą.

Uždaviniai:

Ø  ugdyti tikrus Kristaus mokinius giliau ir sistemiškiau juos supažindinant su Jėzaus Kristaus asmeniu ir mokymu;

Ø  organizuoti/ pakviesti dalyvauti į jaunimo lyderių formavimo kursus, pažintines keliones, rekolekcijas, seminarus;

Ø  ugdyti parapijos lyderių ir VAJC bendradarbių pamainą.

 

3-ieji metai – iššūkio ir dalijimosi metai:

 

„Jūs žemės druska ir pasaulio šviesa“ (Mt 5, 13-14)
Tikslas:

• siekti, kad jaunuoliai patys pamažu taptų jaunimo apaštalais savo parapijose ir pagalbininkais darbe su dekanato jaunimu.

Uždaviniai:

Ø  skatinti, kad jaunuoliai liudytų gyvą tikėjimą asmeniniu pavyzdžiu;

Ø  skatinti jaunimo savarankiškumą, kad jis įsipareigotų vietinei Bažnyčiai.

stop view
/
   ozio gallery by joomla.it

   Loading...
   Loading...