EVANGELIZACIJA VILNIAUS MOKYKLOSE

Tai ilgalaikis projektas, kurio tikslas yra lankyti Vilniaus miesto ir Vilniaus arkivyskupijos dekanatų mokyklas su evangelizacinėmis programomis. Šią misiją vykdo Vilniaus arkivyskupijos  jaunimo centro komanda, bendradarbiaudama su mokyklų katechetais, savanoriais ir parapijų, kurioms priklauso mokykla, kunigais bei diakonais.

ISTORIJA

Jau 2006 m. Vilniaus arkivyskupijoje buvo iškilusi idėja lankyti Vilniaus miesto mokyklas su evangelizacinėmis programomis. Tuo metu buvo pradėta lankytis tikybos pamokose pagal mokytojų pageidavimą ir pasiūlant apmąstyti temas apie Šv. Raštą, Gailestingumo misiją Bažnyčioje; pristatant Adventą ir Gavėnią, Lietuvos jaunimo dienas ir t.t. Vilniaus miesto mokyklose buvo lankomasi 2006 – 2007 m. mokslo metais. Veiklą vykdė VAJC darbuotoja atsakinga už evangelizaciją – Šarūnė Jasiūnaitė, šiam tikslui skirtas diakonas Algirdas Toliatas ir savanoriai.

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrui vykdant projektą su Vilniaus arkivyskupijos dekanatais. 2008 – 2012 m. mokyklų lankymo programa su evangelizacinėmis programomis persikėlė į užmiesčio ribas. Per šiuos metus buvo aplankyta didžioji dalis mokyklų keturių dekanatų centruose. Lankėme 9-12 klasių moksleivius tikybos pamokose su liudijimais, mokymais įvairiomis tikėjimo ir bendražmogiškomis temomis, kvietėme į užklasinę veiklą prie parapijos, evangelizacinius kursus ir pan. Dalis jaunuolių sutiktų mokyklose vėliau sėkmingai įsitraukė į parapijos jaunimo bendruomenių gyvenimą.

Tačiau, lankant mokyklas dekanatuose, aiškėjo vis didesnis poreikis sugrįžti į Vilniaus miesto mokyklas ir įgytą patirtį taikyti ypač sekuliarizacijos paveiktoje didmiesčio aplinkoje. Tuomet Vilniaus arkivyskupas A. J. Bačkis nurodė aiškią evangelizacijos kryptį – Gerosios Naujienos žinią nešti į Vilniaus mokyklas. Šis Vilniaus arkivyskupo raginimas tapo Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro pastoracine gaire ir iniciavo evangelizacinį trijų metų projektą bendrai veiklai su sostinės mokyklomis bei parapijomis. Šiam projektui pradėjome ruoštis nuo 2011 m. pavasario. Kad išsikeltume projekto tikslus bei uždavinius, pamatytume realią poreikių ir galimybių situaciją, išsiaiškintume bendradarbiavimo galimybes, – susitikome su Lietuvos Evangelizaciniu centru iš Kauno, Vilniaus arkivyskupijos kurijos atstovais, Vilniaus miesto klebonais. Tam, kad susipažintų su katechetais bei susitiktų Vilniaus miesto mokyklinio amžiaus jaunuolius, kurie ruošiasi sakramentams, VAJC‘o darbuotoja atsakinga už evangelizaciją Šarūnė Jasiūnaitė ir sielovadininkas kun. Marius Žitkauskas su keliais savanoriais lankė sutvirtinamųjų grupeles prie Kalvarijų, Bernardinų, šv. Teresės parapijų. Nuo 2011 m. rudens Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras pradėjo lankyti konkrečias evangelizacija besidominčias Vilniaus miesto parapijas: Vilniaus Šv. Juozapo (Pilaitės), Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) ir Pal. J. Matulaičio parapijas.

                      2011 m. pabaiga – 2014 m. tiesiogiai vykdydami evangelizacinę veiklą intensyviai bendradarbiavome su Žemynos, Gabijos gimnazijomis bei Sietuvos vidurine mokykla Pal. Jurgio Matulaičio parapijoje; A. Kulviečio ir S. Stanevičiaus vidurinėmis mokyklomis Kalvarijų parapijoje, Pilaitės gimnazija Šv. Juozapo parapijoje, Užupio gimnazija Bernardinų  parapijoje, Pagirių gimnazija, priklausančia Vaidotų parapijai. Taip pat ne sykį su evangelizacinėmis programomis apsilankėme Vilniaus Radvilų gimnazijoje, Jeruzalės vidurinėje mokykloje, „Versmės“ katalikiškoje gimnazijoje, Baltupių progimnazėje, Šiuolaikinės mokyklos centre, privačioje  Vilniaus krikščionių mokykloje. Utenoje parapijų aktyvą bei katechetus supažinome su evangelizaciniais metodais. Šiandien šiam tikslui susibūrusi komanda intensyviai vykdo evangelizacinę veiklą visose Utenos miesto mokyklose.

Mokykloms evangelizacines programas esame paruošę šiomis temomis: Apie Draugystę su Dievu, apie Gyvenimo iššūkius, apie Meilę, apie Bažnyčią ir apie Pašaukimą.

 

Išsamiau apie evangelizaciją Vilniaus mokyklose galite pasiklausyti 2014-01-14 Marijos Radijo laidoje „Iššūkis“: http://www.marijosradijas.lt/component/mplayer/mp3_player.html?Itemid=42478

Taip pat skaitykite 2012-11-07 straipsnyje portale Bernardinai.lt bei kitur:

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-11-07-vajc-apie-evangelizacija-vilniaus-mokyklose/90416

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.199165803604720.1073741852.179056385615662&type=3

http://www.vug.lt/papildomas-ugdymas/renginiai/326-apie-meile

http://www.radvilu.vilnius.lm.lt/?p=3315#more-3315

stop view
/
   ozio gallery by joomla.it

    

    

    

    

    

   Loading...
   Loading...