Tai yra proga kartą metuose visiems kartu susitikti ir švęsti, neformaliai pabendrauti ir pasidalinti, kuo kiekviena bendruomenė gyvena, galimybė pakviesti kitas bendruomenes ir jų jaunimą  į savo renginius bei iniciatyvas.

 

 Į šį susitikimą kviečiami krikščioniškų jaunimo bendruomenių, organizacijų vadovai ir atsakingi asmenys (klebonai, vikarai bei diakonai, taip pat parapijinių jaunimo grupių, maldos grupelių, krikščioniškų jaunimo organizacijų vadovai, deleguoti parapijos klebono arba bendruomenės vadovo).

 

stop view
/
      ozio gallery by joomla.it

      Loading...
      Loading...