APIE VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS MINISTRANTŲ SIELOVADĄ

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS MINISTRANTAI

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras tuometinio arkivyskupo kardinolo A. J. Bačkio siūlymu 2005 m. pradėjo veiklą su Vilniaus arkivyskupijos ministrantais (patarnautojais). Nuo 2008 m. šioje veikloje ėmė talkinti ir patys ministrantai savanoriai, kaip jaunesnieji vadovai. Taip pat ištikimai darbe su patarnautojais padeda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai bei kitų aukštųjų mokyklų studentai. Visi jie dirba savanoriškais pagrindais.
 
Pagrindinis darbo su Vilniaus arkivyskupijos patarnautojais tikslas yra ugdyti, auginti ir gilinti žinias apie ministranto tarnystę bei savanorišką atsidavimą ir įsipareigojimą Kristui bei Jo įsteigtai Bažnyčiai: kad jaunuoliai būtų brandūs savo tikėjime, aktyvūs ir atsakingi vietos bendruomenėse ar parapijose, kad jie trokštų atrasti savo vietą Bažnyčioje ir būtų užsidegę apaštalavimu tarp savo bendraamžių kasdieniniame gyvenime.
 

DARBO SU MINISTRANTAIS UŽDAVINIAI

– Kuo labiau sujungti ir suvienodinti skirtingose parapijose gyvenančių ir patarnaujančių ministrantų liturgines žinias bei patarnavimo kokybę;
– Skatinti patarnautojus bendradarbiauti ir bendrauti tarp parapijų;
– Sukurti nuolatinę ministrantų ugdymo ir patirties perdavimo programą per skirtingo amžiaus ministrantų bendrystę;
– Skatinti ministrantus sąmoningai švęsti liturgiją bažnyčioje ir aktyviai joje dalyvauti, suvokiant šv. Mišių ir kitų sakramentų svarbą jų gyvenime;
– Padėti suprasti, kokią vietą bei reikšmę bendruomenėje ir Bažnyčioje užima jų atliekama tarnystė;
– Gilinti patarnautojų dvasinį gyvenimą, kad jų tarnystė būtų vidinio ir išorinio gyvenimo išraiška, vedanti į stipresnį santykį su Dievu;
– Padėti jaunuoliams atrasti savąjį pašaukimą ir džiugiai į jį atsiliepti;
– Lydėti ir remti ministrantus jų gyvenimo ir tikėjimo pasirinkimuose, kad niekada nenustotų tobulėti.

VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS MINISTRANTŲ SIELOVADA

VAJC ORGANIZUOTI RENGINIAI MINISTRANTAMS

2005

2005 m. rugpjūčio 1–5 d. Patarnautojų stovykla „Apdovanoti tarnyste“. Dalyvavo 23 ministrantai.

2005 m. lapkričio 12–13 d. Vilniaus arkivyskupijos ministrantų dienos „Apdovanoti tarnyste“. Dalyvavo 68 vaikai ir jaunuoliai.

2006

2006 m. gegužės 13 d. Šviesos kelias Vilniaus Kalvarijose.

2006 m. liepos 2–7 d. Stovykla „Apdovanoti draugyste“. Dalyvavo 28 ministrantai.

2007

2007 m. gegužės 5 d. Ministrantų šventė. Dalyvavo apie 80 patarnautojų.

2007 m. rugpjūčio 3–7 d. Stovykla „Jūs esate Jėzaus draugai“. Dalyvavo daugiau nei 40 ministrantų.

2007 m. rugsėjo 15 d. Ministrantų sporto šventė „Kovos mokykla“.

2008

2008 m. gegužės 10 d. Ministrantų šventė.

2008 m. rugpjūčio 1–7 d. Vasaros stovykla „Būk vyras“.

2009

2009 m. vasario 21 d. Ministrantų šventė „P.A.U.L.I.U.S. Vyras pagal Dievo širdį“.

2009m. rugpjūčio 1–7 d. Stovykla „Vyras pagal Dievo širdį“.

2010

2010 m. Sukurtas Vilniaus arkivyskupijos ministrantų ženklas (logotipas).

2010 m. vasario 12–15 d. Ministrantų akademija „Teateinie tavo karalystė“.

2010 m. liepos 1–7 d. Stovykla „Tu mano mylimasis Sūnus“.

2011

2011 m. gegužės 28–29 d. Rekolekcijos ministrantams Senuosiuose Trakuose.

2011 m. liepos 26–31 d. Stovykla „Gailestingumas. Vyriška?“.

2012

2012 m. gegužės 28–27 d. Ministrantų akademija „Ministrantu būti vyriška“.

2012 m. liepos 9–15 d. Stovykla „Rikiuokitės ir pasišvęskite“.

2012 m. gruodžio 15 d. Kalėdinis ministrantų krepšinio turnyras 3x3.

2013

2013 m. liepos 8–14 d. Stovykla „Tikėjimas – mano kelias“. Dalyvavo apie 40 patarnautojų.

2013 m. gruodžio 14 d. Ministrantų kalėdinis krepšinio turnyras 3x3. Dalyvavo 47 patarnautojai.

2014

2014 m. liepos 7–13 d. Stovykla „Gyvenimas ne tik sau“. Dalyvavo 47 ministrantai.

2014 m. gruodžio 6 d. Adventinis ministrantų krepšinio turnyras 3x3 „Argi nežinote, kad lenktynių aikštėje bėga visi bėgikai, bet tik vienas gauna laimėtojo dovaną? Ir jūs taip bėkite, kad laimėtumėte!“ (1 Kor 9, 24). Dalyvavo 63 ministrantai.

2015

2015 m. vasario 6 d. Sukurta Vilniaus arkivyskupijos ministrantų grupė „Facebook“ tinkle.

2015 m. liepos 6–12 d. Dešimtoji ministrantų vasaros stovykla „Jūs pasaulio šviesa“ (Mt 5, 14), kurioje dalyvavo 56 patarnautojai.

2015 m. rugpjūčio 1–6 d. Devyni Vilniaus arkivyskupijos ministrantai (dekanatų atstovai) kartu su Kauno arkivyskupijos, Vilkaviškio, Kaišiadorių ir Panevėžio vyskupijų patarnautojais dalyvavo Romoje vykusiame Tarptautiniame ministrantų susitikime su popiežiumi Pranciškumi. Šios piligrimystės šūkis buvo „Štai aš, siųsk mane!“ (Iz 6, 8).

2016

2016 m. vasario 6 d. Ministrantų turnyras 2016 „Siekiu laimikio aukštybėse!“ (Fil 3, 14).

2016 m. liepos 4–10 d. Vilniaus arkivyskupijos ministrantų stovykla „Jūs žemės druska“ (Mt 5, 13).

 

MINISTRANTŲ ŽENKLAS

Ministrantų logotipasVienas iš ministrantus vienijančių dalykų yra ženklas, kurį pamatę patarnautojai ir kiti žmonės atpažins juos.

Kelerius metus plėtota mintis turėti simbolį, jungiantį Vilniaus arkivyskupijos ministrantus, buvo įgyvendinta 2010 m., sukūrus Vilniaus arkivyskupijos ministrantų ženklą (logotipą).

Ženklo autorius – Svajūnas Jonavičius, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos ministrantas, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro savanoris ir pagalbininkas.

Ženklo simbolika.

Ženklo spalva – mėlyna. Tai Švč. Mergelės Marijos spalva, kuri yra mūsų visų Motina, vedanti ne tik ministrantus, bet ir visus tikinčiuosius prie savo Sūnaus Jėzaus. Būtent Jį simbolizuoja ženklo centre esantis kryžius.

Taurė – tai Šv. Mišių, pagrindinės ministrantų tarnystės vietos, simbolis.

Žuvis virš taurės – pirmųjų krikščionių tarpusavio atpažinimo ženklas, graikų kalba žodis „žuvis“ (ichthus) atitinka pirmąsias vardo Jėzus Kristus Dievo Sūnus Išganytojas raides.

Jaunų žmonių, tiesiančių rankas taurės link, siluetai po kryžiumi simbolizuoja pačius ministrantus – besistiebiančius į Jėzų, linksmus ir energingus jaunuolius.

Ant ženklo yra užrašas didžiosiomis raidėmis: VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS MINISTRANTAI.

 
Loading...
Loading...