VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS MINISTRANTAI

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras tuometinio arkivyskupo kardinolo A. J. Bačkio siūlymu 2005 m. pradėjo veiklą su Vilniaus arkivyskupijos ministrantais (patarnautojais). Nuo 2008 m. šioje veikloje ėmė talkinti ir patys ministrantai savanoriai, kaip jaunesnieji vadovai. Taip pat ištikimai darbe su patarnautojais padeda Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai bei kitų aukštųjų mokyklų studentai. Visi jie dirba savanoriškais pagrindais.
 
Pagrindinis darbo su Vilniaus arkivyskupijos patarnautojais tikslas yra ugdyti, auginti ir gilinti žinias apie ministranto tarnystę bei savanorišką atsidavimą ir įsipareigojimą Kristui bei Jo įsteigtai Bažnyčiai: kad jaunuoliai būtų brandūs savo tikėjime, aktyvūs ir atsakingi vietos bendruomenėse ar parapijose, kad jie trokštų atrasti savo vietą Bažnyčioje ir būtų užsidegę apaštalavimu tarp savo bendraamžių kasdieniniame gyvenime.
 

DARBO SU MINISTRANTAIS UŽDAVINIAI

– Kuo labiau sujungti ir suvienodinti skirtingose parapijose gyvenančių ir patarnaujančių ministrantų liturgines žinias bei patarnavimo kokybę;
– Skatinti patarnautojus bendradarbiauti ir bendrauti tarp parapijų;
– Sukurti nuolatinę ministrantų ugdymo ir patirties perdavimo programą per skirtingo amžiaus ministrantų bendrystę;
– Skatinti ministrantus sąmoningai švęsti liturgiją bažnyčioje ir aktyviai joje dalyvauti, suvokiant šv. Mišių ir kitų sakramentų svarbą jų gyvenime;
– Padėti suprasti, kokią vietą bei reikšmę bendruomenėje ir Bažnyčioje užima jų atliekama tarnystė;
– Gilinti patarnautojų dvasinį gyvenimą, kad jų tarnystė būtų vidinio ir išorinio gyvenimo išraiška, vedanti į stipresnį santykį su Dievu;
– Padėti jaunuoliams atrasti savąjį pašaukimą ir džiugiai į jį atsiliepti;
– Lydėti ir remti ministrantus jų gyvenimo ir tikėjimo pasirinkimuose, kad niekada nenustotų tobulėti.
Loading...
Loading...