Ministrantų logotipasVienas iš ministrantus vienijančių dalykų yra ženklas, kurį pamatę patarnautojai ir kiti žmonės atpažins juos.

Kelerius metus plėtota mintis turėti simbolį, jungiantį Vilniaus arkivyskupijos ministrantus, buvo įgyvendinta 2010 m., sukūrus Vilniaus arkivyskupijos ministrantų ženklą (logotipą).

Ženklo autorius – Svajūnas Jonavičius, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos ministrantas, Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro savanoris ir pagalbininkas.

Ženklo simbolika.

Ženklo spalva – mėlyna. Tai Švč. Mergelės Marijos spalva, kuri yra mūsų visų Motina, vedanti ne tik ministrantus, bet ir visus tikinčiuosius prie savo Sūnaus Jėzaus. Būtent Jį simbolizuoja ženklo centre esantis kryžius.

Taurė – tai Šv. Mišių, pagrindinės ministrantų tarnystės vietos, simbolis.

Žuvis virš taurės – pirmųjų krikščionių tarpusavio atpažinimo ženklas, graikų kalba žodis „žuvis“ (ichthus) atitinka pirmąsias vardo Jėzus Kristus Dievo Sūnus Išganytojas raides.

Jaunų žmonių, tiesiančių rankas taurės link, siluetai po kryžiumi simbolizuoja pačius ministrantus – besistiebiančius į Jėzų, linksmus ir energingus jaunuolius.

Ant ženklo yra užrašas didžiosiomis raidėmis: VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS MINISTRANTAI.

 
Loading...
Loading...