PILIGRIMINIS ŽYGIS AUŠROS VARTAI (VILNIUS) – LENTVARIS – TRAKAI

Kiekvienais metais rugsėjo mėnesio pradžioje VAJC rengia žygį į Trakus. 

Piligrimystės į Trakus tradicija

                      Viena pirmųjų ir garsiausių piligrimysčių buvo 1604 m. iš Vilniaus į Trakus jėzuitų ir Vilniaus vyskupo Benedikto Vainos surengta procesija. Po bado, sausros bei maro metų pasipylusios liūtys neleido pasėti javų ir naikino pasėlius, todėl maldininkai keliavo į Trakus prie stebuklingojo Marijos paveikslo prašyti Dangaus pagalbos. Visą kelią nuo Vilniaus iki Trakų pats vyskupas ėjo basas, eisenoje dalyvavo beveik visi vilniečiai. Procesija kas mylia sustodavo ir žmonės klausydavo pamokslų, kuriuose buvo raginama atsiversti, atgailoti. Maldininkams išėjus iš miesto, lietus liovėsi ir visą kelionę buvo giedra. Tais metais pasėliai pasitaisė ir laukai davė gerą derlių. Tokios malonės sulaikę žmonės kasmet rengdavo procesijas į Trakus, kad galėtų pasimelsti prie stebuklingojo Dievo Motinos paveikslo Trakuose.

Jaunimas kelyje į Trakus

                      2006 m. rugsėjo 9 d. Vilniuje prie Aušros vartų prasidėjo Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena ,,Quo vadis?“ (Kur eini? – lot., pgl. Jn 13, 34–14,6). Beveik 700 jaunuolių, iš įvairių arkivyskupijos vietovių ir parapijų pasveikino Vilniaus metropolitas kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Jis pabrėžė, kad piligriminė kelionė – tai būdas pasinerti į apmąstymus, nugalėti nuovargio sukeltus sunkumus, nepatogumus ir tikėjimo žinia pasidalinti su kitais bendraamžiais.

VAJC komanda, pastebėjusi šio žygio prasmę ir jaunų žmonių užsidegimą bei paraginta kardinolo A. J. Bačkio, ryžosi šį žygį padaryti kasmetiniu renginiu Vilniaus arkivyskupijos jaunimui ir atgaivinti keturių šimtmečių senumo tradiciją.

2007 m. piligriminis žygis į Trakus tapo atskiru renginiu ir susilaukė beveik 500 jaunų žmonių iš Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vietų dėmesio. Jaunimas noriai dalyvavo piligrimystėje ir su entuziazmu sutiko žinią apie šios tradicijos atgaivinimą.

2008 m. piligrimystė buvo susieta net su dviem Lietuvos Katalikų Bažnyčiai svarbiomis sukaktimis: popiežiaus Jono Pauliaus II vizito Lietuvoje 15-ųjų metinių minėjimu ir Šiluvos Švč. M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejumi. Piligrimai pradėję kelionę Vilniuje Jono Pauliaus II keliu keliavo į Šiluvą ir įsijungė į jaunimo šventę kur susitiko jaunimas iš visos Lietuvos.

                2009, 2010, 2011, ir taip pat 2012 metais vyko jau tradicine tapusi piligrimystė Vilnius – Lentvaris – Trakai. Žygyje keliaujančiam jaunimui šis renginys tapo neatsiejama naujųjų mokslo metų pradžios dalimi. Šis žygis yra gyvas liudijimas Vilniaus, Lentvario bei Trakų miestams, kad katalikiškas jaunimas yra aktyvus.

2013 m., jau septintąjį kartą buvo rengiamas piligriminis žygis. Atliepiant į popiežiaus Benedikto XVI paskelbtus tikėjimo metus, žygio tema pasirinktas pavadinimas ,,Tik – ėjimas“.

stop view
/
      ozio gallery by joomla.it

      Loading...
      Loading...