DRAUGYSTĖS SU DIEVU VAKARAI

Draugystės su Dievu vakaras – tai galimybė jaunimui alternatyviai pradėti savaitgalį: ateiti kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienio vakarą į pasimatymą su Dievu – mūsų Draugu. Vakaro svarbiausia dalis – Švenčiausio Sakramento adoracija, lydima trumpo liudijimo, šlovinimo giesmių, Susitaikinimo sakramento šventimo. Vakaro pabaigoje visi kviečiami pabendrauti prie arbatos puodelio.

                      Adoracija vyksta nuo spalio iki birželio, kiekvieno mėnesio antrąjį penktadienį nuo 19.00 iki 21.00 val., šv. Teresės bažnyčios kriptoje.

ISTORIJA

Draugystės su Dievu vakarus VAJC pradėjo organizuoti 2007 m., tuo pat metu, kai su evangelizacinėmis programomis pradėjo lankyti Vilniaus miesto ir kitų Vilniaus arkivyskupijos dekanatų mokyklas. Norėjome kartą per mėnesį susirinkti į maldos stotelę ir melstis už visus jaunus žmones, kuriuos sutinkame mūsų tiesioginio darbo metu. Taip pat kvietėme prisijungti ir jaunus žmones, pasiūlydami jiems galimybę atlikti išpažintį su pokalbiu. Skirti išpažinčiai laiko tiek laiko, kiek kiekvienam reikia. Per adoraciją taip pat kviečiamos bendruomenės ar jaunimo maldos grupės prisijungti pravesti adoraciją su giesmėmis ir mąstymais.

Pirmasis Draugystės su Dievu etapas vyko 2007-2009 m. Vėliau, ruošiantis tarptautiniam jaunimo Taize susitikimui „Pasitikėjimo Piligrimystė Vilniuje“, kuris vyko 2009 m. gegužės 1-3 d., adoraciją pakeitė kas mėnesį skirtingose Vilniaus parapijose organizuojamos Taize pamaldos. Po sutikimo jos buvo tęsiamos trejus metus. 2012 m. rudenį vėl pradėti organizuoti Draugystės su Dievu vakarai, per kuriuos buvo ruošiamasi Lietuvos Jaunimo Dienoms Kaune 2013 m.  Šie vakarai kaip vienas iš maldos būdų siūlomų Vajc‘o tęsiasi ir šiandien.

 

2007 – 2009 m. Draugystės su Dievu vakarai vyko:

2007 10 12 “Jus aš draugais vadinu“ (Jn 15,15)
2007 11 15 “Marija – mano Motina?” (žr. Jn 19, 27) – vyko per Aušros Vartų atlaidus
2007 12 14 “Viešpats yra arti“ (Fil 4, 5)
2008 01 11 “Gyvajam per amžius šlovė, pagarba ir dėka“ (pgl. Apr 4, 9)
2008 02 08 “ Ir jis dvasios galia nusinešė mane į dykumą“ (Apr 17, 3)
2008 03 14 “Pagiedoję himną, jie išėjo į Alyvų kalną“ (Mt 26, 30)
2008 04 11 “Tavo veido, Viešpatie, aš ieškau“ (Ps 27, 8)
2008 05 16 “Sėjėjas išsirengė sėti“ (Mk 4, 3) – kartu vyko ir evangelizacija mieste, kviečiant žmones į maldą
2008 06 13 “Savo širdy paslėpk mane”
2008 09 12 “Aš čia, - susitikt su Tavim. Aš čia, - surast Tave, o pasirodyk man“.
2008 10 10 “Gyvojo vandens šaltiniuos, Tu nuvalyk mane...“
2008 11 13 “ Kad Meilė būtų mylima“ - vyko per Aušros Vartų atlaidus
2008 12 12 “O, kad turėčiau balandžio sparnus, skrisčiau toli ir rasčiau ramybę“ (Ps 55, 7)
2009 02 13 “ Meilė – pati Dievo širdis“ (Chiara Lubich)
2009 03 13 “Ateikite, mano Tėvo palaimintieji” (Mt 25, 34)

 

2012 – 2013 m. Draugystės su Dievu vakarai vyko talkinant:

šv. Damijono grupelei, Aušros Vartų jaunimui, Maišiagalos dekanato jaunimui, Gailestingumo broliams, jauniesiems Maltiečiams, šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniams, Jonitų jaunimui ir Kalvarijų parapijos jaunimui.

2013 – 2014 m. Draugystės su Dievu vakarus vedė:

2013 10 11 Emanuelio bendruomenė
2013 11 08 Gžegožas Pileckas ir Karvio parapijos jaunimas
2013 12 13 Pal. J. Matulaičio parapijos jaunimas
2014 01 10 šv. Juozapo kunigų seminarijos auklėtiniai
2014 02 14 klier. Valdemar Širvinski & co
2014 03 14 Aušros vartų parapijos jaunimas
2014 04 11 šv. Jonų bažnyčios jaunimo rinktinis choras
2014 05 09 Joanitų bendruomenė

stop view
/
      ozio gallery by joomla.it

      Loading...
      Loading...