Esama ne vienos gražios istorijos apie šv. Kazimierą, jo gyvenimo kilnumą ir šventumą. Tačiau ar šio šventojo pavyzdys gali prakalbėti man: ieškančiam, klausiančiam, čia, dabar, apie mane, mano ateitį, tikslus, pašaukimą?

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centras kviečia Tave, moksleivi nuo 14 metų,  kovo 2 dieną (šeštadienį), į šv. Kazimiero dieną – dienos kelionę, kurioje prisimindami jaunuolį, tapusį šventuoju, ieškosime atsakymų apie mus pačius, mūsų svarbiausias kryptis ir pašaukimus, išgyvensime bendrystę su gausiu bendraamžių būriu ir su šėlsmu švęsime šventojo karalaičio dieną.

13.00 val. Registracija

13.40 val. Programa:

  • Žaidimai
  • Katechezė
  • Teatrinės improvizacijos (Impro 241)
  • Liudijimai
  • Užkandžiai

17.30 val. Šv. Mišios su akademiniu jaunimu, jaunimo organizacijomis ir bendruomenėmis Arkikatedroje

18.45 val. Švč. Sakramento adoracija ir bendruomenių malda giesme (šv. Kazimiero koplyčia)

R E G I S T R A C I J A (privaloma) el. paštu: vajcui@gmail.com (nurodyti grupės skaičių ir atsakingo asmens vardą, pavardę, el. paštą) iki vasario 28 d.

SAVANORIŲ REGISTRACIJA: vajcui@gmail.com (registracijoje nurodyki savo vardą, pavardę, amžių (savanoriauti gali visi, sulaukę 16 metų), telefono nr., el.paštą).

Informacija apie renginio vietą jau netrukus!