Vizija ir misija

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro (VAJC)

Misija: kad VAJC taptų pagalba ieškantiems vietos Bažnyčioje ir įrankiu asmenims, parapijoms, bendruomenėms, ugdančioms jaunimą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.

Vizija: kad Vilniaus arkivyskupijos jaunimas taptų sąmoningais, aktyviais, evangelinę žinią nešančiais, asmeninį santykį su Dievu turinčiais katalikais.

2022-23 m. VAJC veiklos kryptys

 • nuosekliai stiprinti jaunimo sielovadą konkrečiose parapijose;
 • populiarinti dvasinio palydėjimo sritį, sukurti galimybes jaunam žmogui turėti dvasios palydėtoją;
 • ugdyti lyderystę pagal Kristaus ir Katalikų Bažnyčios mokymą;
 • suteikti kompetencijas, reikalingas tarnystei Bažnyčioje;
 • teikti pagalbą Vilniaus parapijų, bendruomenių jaunimo veikloms;
 • leisti išgyventi bendrystės džiaugsmą per savanorystės, tarnystės ir dvasinio augimo patirtį;
 • padėti jaunimui susitikti su gyvuoju Dievu ir megzti asmeninį santykį su Juo;
 • ruoštis Pasaulio jaunimo dienom Portugalijoje.

Pagrindinės veiklos

 • Parapijų misijos. Šiais metais misijos vykdomos trijose parapijose: Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Rūdiškių Švč. Jėzaus Širdies, Švenčionių Visų Šventųjų (susitikimai su lyderiais ir lyderių stiprinimas, bendravimas su ugdymo įstaigomis, pamokų vedimas, maldos vakarai/Alfa kursas, jaunimo bendruomenės stiprinimas/kūrimas parapijoje);
 • VAJC augimo aikštelės (žaidimų (vienkartinė), liudijimų (2 kartais + individualūs susitikimai), šlovinimo (tęstinė+ individualūs susitikimai + šlovintojų savaitgalis), maldos (vienkartinė);
 • Dvasinių palydėjimo projekto koordinavimas (dvasinių palydėtojų komandos sukūrimas, ugdymas, bendravimas su ieškančiais palydėjimo)
 • Vilniaus arkivyskupijos jaunimo diena (organizuojama kartu su Vilniaus akademinės sielovados centru);
 • VAJC mobiliosios programėlės administravimas, turinio kūrimas;
 • Ministrantų sielovada (Ministrantų krepšinio turnyras 3×3 (organizuojamas kartu su Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija), Ministrantų vasaros stovykla);
 • Piligriminis žygis Aušros vartai – Lentvaris – Trakai;
 • Kelionės į Pasaulio jaunimo dienas koordinavimas, pasiruošimo ir kelionės organizavimas
 • Atsinaujinimo dienos sutvirtinamiesiems dekanatuose
 • Sutvirtinamųjų diena (organizuojama kartu su Vilniaus arkivyskupijos katechetikos centru)