Vizija ir misija

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro (VAJC)

Misija: kad VAJC taptų pagalba ieškantiems vietos Bažnyčioje ir įrankiu asmenims, parapijoms, bendruomenėms, ugdančioms jaunimą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.

Vizija: kad Vilniaus arkivyskupijos jaunimas taptų sąmoningais, aktyviais, evangelinę žinią nešančiais, asmeninį santykį su Dievu turinčiais katalikais.

2020-21 m. VAJC veiklos kryptys

  • teikti pagalbą Vilniaus parapijų, bendruomenių jaunimo veikloms;
  • teikti pagalbą ugdymo įstaigose besidarbuojantiems tikybos mokytojams, susiduriantiems su iššūkiais švietime dėl COVID-19
  • leisti išgyventi bendrystės džiaugsmą per savanorystės, tarnystės ir dvasinio augimo patirtį;
  • ugdyti lyderystę Kristaus ir Katalikų Bažnyčios mokymu;
  • padėti jaunimui susitikti su gyvuoju Dievu ir megzti asmeninį santykį su Juo.

Pagrindinės veiklos

  • Jaunimo sielovados stiprinimas. Šiais metais jaunimo sielovados stiprinimo projektas vykdomas Grigiškių Šventosios Dvasios, Druskininkų švč. Mergelės Škaplierinės ir Vilniaus šv. apaštalų Petro ir Povilo parapijose (parapijos mokyklų lankymas, ALFA kurso organizavimas, kita bendruomeninė veikla)
  • Mokyklų lankymas
  • VAJC ilgalaikių savanorių ugdymas
  • Ministrantų sielovada;
  • Piligriminis žygis