Socialinės pagalbos ir integracijos centras "Betanija"

Savanorystės galimybės:

 • Pagalba virtuvėje ruošiant maistą;
 • Pagalba sandėlyje rūšiuojant maistą;
 • Lankytojų pasitikimas (registracijos punktas);
 • Pagalba tvarkant patalpas, jas remontuojant;
 • Bendravimas su socialinio centro lankytojais ir dienos centro veiklų (kūrybinių, ugdomųjų, informatyvių, pažintinių veiklų) organizavimas (pilnamečiai arba su pilnamečių priežiūra).

pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisas

Kiekvienas gali padėti Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospisui. Tereikia aktyviai įsitraukti į hospiso veiklą ir tapti savanoriu.

Asmenis, norinčius paremti veiklą ar tapti hospiso savanoriais, kviečiame atvykti pas Gailestingojo Jėzaus seseris: Rasų g. 4, LT-11350 Vilnius, arba prašome skambinti tel. (8 5) 219 57 62.
Bendrauti su ligoniais leidžiama tik pilnamečiams asmenims.

pal. J. Matulaičio socialinis centras

Savanoriai yra svarbi pal. J. Matulaičio socialinio centro dalis. Todėl kiekvienais metais kviečiami žmonės, galintys prisidėti prie vykdomų veiklų ir tokiu būdu kurti atvirą ir aktyvią bendruomenę. Pastebima, jog savanoriai, kurdami santykį, vykdydami veiklą ir reflektuodami ją, įgauna įvairių kompetencijų, kurios padeda siekti užsibrėžti asmeninių tikslų.

Savanoriams siūloma:

 • Galimybė prasmingai ir kūrybingai praleisti laisvalaikį padedant kitiems;
 • Galimybė išbandyti save socialinio darbo srityje: darbe su vaikais, jaunimu ar žmonėmis su proto negalia;
 • Savanorių mokymai prieš pradedant savanorystę;
 • Du neformalaus ugdymo(si) seminarai per metus;
 • Galimybė įgyti organizacinio bei komandinio darbo patirties;
 • Informacija apie savanoriavimo galimybes Lietuvoje bei užsienyje.

Kokiose veiklose galite savanoriauti?

Dienos centras Vaikai – vaikams

Laukia jaunų žmonių, kurie nori dovanoti savo rūpestį ir dėmesį vaikams. Savanoriai kviečiami padėti pamokų ruošoje, prisidėti prie laisvalaikio veiklų organizavimo, pavyzdžiui, vesti meno, sporto, kulinarijos, socialinių įgūdžių ugdymo būrelius, vykti kartu į vasaros bei mokyklinių atostogų stovyklas. Veikla vyksta kasdien nuo 14 iki 18.30 val. Tikimasi, kad savanoris galės skirti bent 4,5 val. per savaitę.

Didžiojo draugo programa

Kviečia savanorius, kurie norėtų kurti draugišką santykį tarp vaiko ir suaugusiojo. Programoje dalyvauja 7 – 14 metų vaikai, kuriems sunku susirasti draugų, trūksta palaikymo ir individualaus dėmesio, kurie jaučiasi vieniši,  patiria bendraamžių patyčias savo aplinkoje ir susiduria su kitais sunkumais. Tikimasi, kad savanoris galės skirti 2 val. per savaitę (ir savaitgaliais).

Grupė paaugliams Tranzitas

Laukia savanorių, kurie norėtų padėti jaunuoliams lengviau išgyventi ankstyvosios paauglystės laikotarpiu kylančius sunkumus. Grupės metu yra mokomasi, žaidžiami stalo žaidimai, žiūrimi filmai. Tačiau svarbiausias grupės tikslas yra sukurti erdvę jaunuoliams kalbėtis apie dileminius klausimus, pvz. kai nesijauti nei vaiku, nei paaugliu.  Veikla vyksta tris kartus per savaitę nuo 15 iki 18 val. Tikimasi, kad savanoris galės skirti bent 3 val. per savaitę.

Darbinio užimtumo grupė žmonėms su proto negalia Atvira bendruomenė

Kviečia prisijungti savanorius į kasdienes veiklas, pavyzdžiui, kartu gaminti maistą, eiti apsipirkti, mokyti kompiuterinio raštingumo, gaminti ikonas, lieti žvakes, daug bendrauti ir padėti organizuoti stovyklas ar išvykas. Tai puiki galimybė būti nuoširdžiam santykyje ir patirti, ką reiškia būti bendruomenės dalimi.

Veikla vyksta kasdien nuo 9 iki 16 val. Tikimasi, kad savanoris galės skirti bent 2 val. per savaitę.

Vaikų ir jaunimo klubas Kelias

Laukia žmonių, kurie norėtų prasmingai praleisti laiką kartu su vaikais ir jaunuoliais su proto ir kompleksine negalia. Susitikimai vyksta du kartus per mėnesį. Savanoriai kviečiami kurti draugišką santykį su neįgaliu bičiuliu, pavyzdžiui, kartu žaisti, kurti, vaidinti, organizuoti ir švęsti šventes, vykti į teatrą, kiną ar kitus miesto renginius.

Caritas dienos centrai regionuose

Jaunuoliams, savo potencialą norintiems nešti Caritas dienos centruose vykstančioms savanoriškoms veikloms Vilniaus Arkivyskupijos regionuose; kontaktinė informacija:

Ignalinos Švč. Mergelės Marijos gimimo parapijos ,,Carito“ vaikų dienos centras ,,Eldoradas“ 8 699 68405 (Janė) arba elektroniniu paštu  jane.jurs@gmail.com

Karvio Šv. Juozapo parapijos ,,Carito“ ,,Šv. Marijos Eugenijos“ vaikų dienos centras El.p.: agneprokopaite@gmail.com arba telefonu 8 629 23956 (Agnė)

Lentvario parapijos vaikų dienos centras ,,Akimirka“ El.p.: alina.daudiene@gmail.com arba telefonu 8 699 68420 (Alina)

Šalčininkėlių Šv. Jurgio parapijos ,,Carito“ vaikų dienos centras El.p.: jevgenija.mor@gmail.com arba telefonu 8 699 68428 (Jevgenija)
Švenčionėlių parapijos vaikų dienos centras ,,Šypsenėlė“ nijolenad@gmail.com arba telefonu 8 655 99656 (Nijolė)

Švenčionių parapijos vaikų dienos centras ,,Liepsnelė“ El.p.:parapijosvdc@gmail.com  arba telefonu 8 699 68423 (Vida)

Varėnos Šv. arkangelo Mykolo parapijos ,,Carito“ vaikų ir paauglių dienos centras ,,Svajonė“ daluze@gmail.comarba telefonu 8 699 68401 (Dalia).

Vaikų dienos centras "Vilties angelas"

“Vilties angelo” vaikai yra iš įvairius sunkumus patiriančių šeimų. Tai vaikai, kurie ne visada turi ką valgyti, neturi reikiamų mokyklinių priemonių, negali lankyti mokamų būrelių ir pan. Jie kenčia dėl savo tėvų įvairių priklausomybių ir patiriamo smurto. Šie vaikai nejaučia rūpesčio, meilės ir draugystės.

Dienos centras yra vieta, kur jie gali ateiti, mokytis, ramiai leisti laiką, būti priimti tokie kokie jie yra ir pažinti pasaulį su daugiau spalvų.

Ką veikia savanoriai Vaikų dienos centre „Vilties angelas“?

Padeda vaikams ruošti namų darbus, žaidžia, organizuoja ir dalyvauja užsiėmimuose ir šventėse, susitinka su vaiku individualiai, dirba paprastus, bet labai svarbius buities darbus: ruošia valgį, plauna indus, kartu su vaikais tvarko dienos centro patalpas.

Ir dar, savanoriai: juokiasi, bendrauja, myli, draugauja, tarnauja ir už tai gauna labai daug: trupiniuotų burnyčių šypsenas ir murzinų rankyčių pamojavimus.

Svarbu, kad savanoris įsipareigotų kartą per savaitę, pusę dienos praleisti Vaikų dienos centre.
Ir taip ištikimai ilgesnį laiką.
Draugystei reikia laiko!

Arba, pagal galimybes ir poreikį įsipareigotų dirbti kitus darbus, jam patogiu laiku.

Tikėjimas ir šviesa

Tikėjimo ir šviesos bendruomenės širdyje – žmonės su proto negalia, apsupti savo šeimos ir draugų.

„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai krikščioniška susitikimų bendruomenė, kurioje draugauja žmonės su proto negalia, jų tėvai ir draugai, dažniausiai jaunimas.
Daugiau informacijos: http://ts.lcn.lt/ ; kontaktinis asmuo – Rasa :  8 618 55652

 

Lentvario Caritas Vaikų dienos centras "Akimirka"

“Akimirka” – tai Lentvario parapijos Caritas dalis, veikianti palaikoma Vilniaus arkivyskupijos Caritas, teikianti socialinės rizikos grupės šeimų vaikams ir jų šeimų nariams socialines, ugdymo paslaugas,  psichologinę, dvasinę bei materialinę pagalbą.

Vaikų dienos centrą lanko vaikai iš šeimų, turinčių mažesnes finansines galimybes ir išgyvenančių įvairius sunkumus. Centre stengiamasi užimti vaikus, yra siūlomas jiems turiningas, prasmingas laisvalaikis, atitraukiant juos iš beprasmio buvimo gatvėje. Vaikams organizuojami įvairūs pokalbiai, šventės, katechezė, dailė, teatro, choreografijos užsiėmimai, skatiname vaikus mokytis, ruošti namų darbus, ugdome kiekvienam žmogui gyvenimiškai svarbius buitinius, socialinius įgūdžius. Kaskart vaikai yra pamaitinami.

Veiklos kryptys:
Laisvalaikio užimtumas
Maitinimo organizavimas
Socialinis darbas su šeima
Pamokų ruoša
Socialinių įgūdžių ugdymas
Socialinės, psichologinės konsultacijos
Krikščioniškų vertybių ugdymas
Kūrybinis ugdymas
Dailės terapija
Materialinė parama

Kontaktai:

VDC vadovė Alina Daudienė
Tel. 8 699 68420
El.p. alina.daudiene@gmail.com
Bažnyčios g. 18, Lentvaris

Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa „Pažink save“

Programa sudaryta iš dešimties temų, kurių tikslas: padėti jaunuoliams ugdyti savo savivertę bei charakterį, suprasti vyriškumo bei moteriškumo svarbą, santykį su kitu žmogumi, šeimos kūrimo, gyvybės ir vaisingumo vertę bei svarbą. Savanoriai, kaip bendruomenė, patys nuolat tobulėja ir gilina savo žinias šiose srityse, veda užsiėmimus mokyklose, stovyklose, organizuoja programos savaitgalius, skirtus paaugliams ar kitaip prisideda prie šių veiklų organizavimo.

Mūsų savanoriai – vyresniųjų klasių moksleiviai ar studentai, norintys tobulėti bei kalbėti svarbiausiomis ir jautriausiomis temomis, padedančiomis suprasti save, savo norus ir išpildyti savo potencialą.

Norintys savanoriauti kviečiami kreiptis el. paštu jaunimas@vasc.lt, ar parašydami mums žinutę Facebook puslapyje.