VAJC įsteigimas

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centrą 1994 metais įsteigė arkivyskupas Audrys Juozas Bačkis. VAJC įsteigimas buvo Bažnyčios dėmesio bei rūpesčio jaunais žmonėmis ženklas.

Nuo 1994-ųjų iki 1999-ųjų VAJC‘o vadovu buvo Andrius Sprindžiūnas. Tuo laikotarpiu VAJC’as stengėsi įsivardyti jaunimo poreikius ir juos atliepti pagal tuometines galimybes.

1999 metais VAJC‘ui ėmė vadovauti Birutė Švedaitė. VAJC veikla pradėjo plėsti savo veikimo teritoriją, organizacijoje padidėjo darbuotojų skaičius, VAJC išgrynino savo darbų gaires bei išpėtojo koncepciją, kuri davė pamatus tolesnei VAJC veiklai:

 • organizuoti renginius,
 • seminarus,
 • jaunimo susitikimus su Vilniaus arkivyskupu,
 • platinti informaciją apie katalikišką veiklą,
 • skatintinti krikščioniškų jaunimo bendruomenių veiklą bei tarpusavio bendradarbiavimą,
 • platinti susistemintą informaciją apie katalikiškas stovyklas, piligrimines keliones, rekolekcijas,
 • rengti Vilniaus arkivyskupijos jaunimo dienas,
 • prisidėti organizuojant Lietuvos jaunimo dienas bei Pasaulines jaunimo dienas,
 • ugdyti jaunus katalikiškų jaunimo bendruomenių lyderius ir t.t.

Nuo 2002-ųjų iki 2004-ųjų Vajcui vadovavo Margarita Vyskupaitienė. Po jos organizacijos vadovavimą perėmė Daiva Kaleckaitė.

Nuo 2005-ųjų iki 2014 m. VAJC vadovė buvo Dalia Macevičiūtė.

2014 m. laikinai vadovės pareigas ėjo Šarūnė Jasiūnaitė Zovienė.

2017 m. VAJC vadove paskirta Kristina Trinkūnaitė

Vilniaus arkivyskupas Kardinolas A. J. Bačkis nuo pat VAJC įsteigimo ypač rūpinosi jaunimo pastoracija. Šiai veiklai stiprinti VAJC yra skiriami jaunimo sielovadininkai. Pirmasis juo tapo kun. Žydrūnas Vabuolas, vėliau po jo sekė kun. Andžej Šuškevič, kun. Janušas Andruškevičius, kun. Rimgaudas Šulys, kun. Andžej Bogdevičius, kun. Marius Žitkauskas, kun. Mindaugas Bernotavičius, kun. Jaroslav Spiridovič, kun. Daniel Narkun. Šiandien VAJC sielovadininko pareigas eina kun. Gabrielius Satkauskas.

MISIJA

Supažindinti jaunus žmones su džiugia Bažnyčia ir liudyti gyvą tikėjimą, kad VAJC taptų pagalba ieškantiems vietos Bažnyčioje ir įrankiu asmenims, parapijoms, bendruomenėms, ugdančioms jaunimą pagal Katalikų Bažnyčios mokymą.

VIZIJA

Vilniaus arkivyskupijos jaunimo centro vizija:

Kad Vilniaus arkivyskupijos jaunimas taptų sąmoningais, aktyviais, evangelinę žinią nešančiais, asmeninį santykį su Dievu turinčiais katalikais.

TIKSLINĖS GRUPĖS

Vilniaus arkivyskupijos teritorijoje gyvenantis jaunimas nuo 14 iki 35 metų:

 • moksleiviai, studentai, mokslus baigęs jaunimas;
 • parapijų jaunimo lyderiai;
 • ministrantai;
 • sutvirtinamieji;

BENDRADARBIAI

Kunigai, dvasininkai, vienuoliai (-ės), tikybos mokytojai (-os), katechetai (-ės), jaunimo, maldos grupelių vadovai (-ės); krikščioniškų jaunimo organizacijų vadovai; katalikiški judėjimai ir asociacijos; vyskupijų jaunimo centrų darbuotojai; akademinės sielovados atsakingieji darbuotojai; valstybinės įstaigos, vykdančios darbą su jaunimu; katalikiška ir krikščioniška spauda, televizija bei radijas; Kelno ir Drezdeno – Maisseno vyskupijų Vokietijoje jaunimo sielovadininkai.

TRADICINIAI RENGINIAI

Vilniaus arkivyskupijos centras turi keletą jau tradiciniais renginiais tapusių renginių, tokių kaip:

 • Piligriminis žygis Vilnius – Lentvaris – Trakai (vykstantis nuo 2005 m.);
 • Šv. Kazimiero šventė (rengiama kartu su Vilniaus arkikatedra bazilika);
 • Vilniaus arkivyskupijos ministrantų krepšinio turnyras;
 • Vilniaus arkivyskupijos ministrantų vasaros stovykla.

Praeitais metais vykdyti  VAJC renginiai ir projektai:

 • Atviri trečiadieniai VAJCe
 • Klausimų stiklainis
 • VAJC busiukas
 • VAJC mobilioji programėlė