Bernardinų jaunimo centras

Viešoji įstaiga Bernardinų jaunimo centras yra organizacija vienijanti visas jaunimo inciatyvas po Bernardinų skliautais. Tai yra bažnytinė jaunimo organizacija integruojanti jaunimą į Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapiją. Siekianti atliepti parapijos jaunimo poreikius, augti tikėjime ir liudyti Kristų. Taip buria ir ugdo jaunimą, evangelizuoja bei skelbia gerąją Naujieną kitiems. Organizacija padeda Vilniaus Bernardinų pranciškoniškojo jaunimo brolijai, ir vaikų judėjimui „Pranciškučiai“.

Daugiau informacijos apie veiklas: www.bjcentras.lt

Vilniaus Bernardinų pranciškoniškojo jaunimo brolija

Vilniaus Bernardinų pranciškoniškasis jaunimas, tai jaunimo bendruomenė gyvenanti ir sekanti Kristumi pagal Šv. Pranciškaus Asyžiečo pavyzdį. Kartu su Bernardinų jaunimo centru prisideda prie įvairių iniciatyvų skelbiant Evangeliją ir tikėjimo žinią jauniems žmonėms. Tai yra šlovinanti brolija, kuri stengiasi nuolat tai palaikyti – gieda ne tik savo parapijoje, bet ir už jos ribų. Prisideda prie parapijos gyvenimo  – sekmadieniais  šv. Mišių metu kai kurie bendruomenės nariai prižiūri mažiausius mišių dalyvius. Taip pat stengiamasi, kad brolijos gyvenimas neapsiribotų tik kassavaitiniais susitikimais, todėl palaiko broliškus santykius ir kasdienybėje.

Jaupros jaunimas renkasi:

  • kiekvieną trečiadienį 18 val. šv. Mišiose, o po jų turi susitikimą Bernardinų jaunimo centre.

Daugiau informacijos: http://www.jaupra.lt/vilniaus-bernardinu/