Vilniaus Kalvarijos – viena didžiausių parapijų Vilniaus arkivyskupijoje – jai priskaičiuojama virš 100 tūkst. tikinčiųjų.  Parapijos teritorijoje esantis Kryžiaus kelias – vienas didžiausių Europoje, jis įkurtas pagal Jėzaus laikų Jeruzalės miesto topografiją ir realius atstumus, todėl ši miesto dalis vadinama Jeruzale.

Jaunimo bendruomenė atvira visiems jaunos širdies žmonėms. Susitikimai vyksta kiekvieną ketvirtadienį po 18 val. (19val.  šv.Mišios – vasaros laiku) vakaro Šventųjų Mišių parapijos namų šv. Kazimiero kambaryje parapijos namų palėpėje.  Susitikimų metu skaitomas Šventasis Raštas, vyksta maldos vakarai, katechezės, dalinamasi bendruomenių patirtimi. Sekminių iškilmė – pagrindinė šventė parapijoje – čia suburia visos arkivyskupijos bendruomenės, šiai šventei savanorystėmis sutelkiami bendruomenės nariai.

Jaunimo Mišios vyksta kiekvieną sekmadienį 16 val. Šv. Mišiose gieda šlovinimo grupė „Kalvos“, kiti Vilniaus arkivyskupijos šlovintojai.

Kontaktinis asmuo – Kristina Popovaitė –k.popovaite@gmail.com

Adresas: Kalvarijų g. 329, Vilnius

https://www.facebook.com/groups/VilniausKalvarijos/