Bendrystė ir išsilaisvinimas yra bažnytinis judėjimas, kurio tikslas yra krikščioniškai ugdyti savo narius Bažnyčios misijai visose visuomenės srityse.

Kiekviena judėjimo grupė turi atitinkamą pavadinimą, priklausomai nuo to, kokioje aplinkoje ji susikuria. Judėjime yra moksleivių, studentų ir suaugusiųjų grupės. Kiekviena iš jų turi savo trumpinį pagal itališką pavadinimą: vyresniųjų klasių moksleivių grupė yra vadinama GS pagal itališką pavadinimą Gioventù Studentesca (lt. moksleivių jaunimas).
CL charizmos esmę galime apibendrinti trimis veiksniais:

1) skelbimas, kad Dievas tapo žmogumi (su tuo susijusi nuostaba, protingumas ir entuziazmas):
“Žodis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsų“;

2) teigimas, kad šis žmogus – miręs ir prisikėlęs Jėzus iš Nazareto – yra įvykis, veikiantis per tautos, kuriai vadovauja gyvas žmogus, o galiausiai Popiežius, bendrystės, vienybės ženklą;

3) tik dalyvaudamas Bažnyčios (kuri yra Kristaus esatis pasaulyje) gyvenimežmogus gali tapti tikresniu žmogumi. Būtent iš Jo esaties užtikrintai atsiranda moralumas ir atsidavimas žmogaus išganymui (misija).

Judėjimas neturi jokios registracijos, žmonių dalyvavimas yra laisvas. Esminė Judėjimo narių ugdymo yra savaitinės katechezės, vadinamos „Bendruomenės mokykla“.

Darbas sumanytas būtent kaip mokykla: visų pirma, reikia noro išmokti; antra, prašoma rimtumo ir nuoširdumo lyginant tai su savo patirtimi, kad būtų galima perduoti, kaip Dievo slėpinys veikia asmenyje, t.y. kad būtų galima liudyti savo paties pasikeitimą. Siūlomi tekstai dažniausiai yra įkūrėjo kun. Luigi Giussani arba jo įpėdinio kun. Julian Carron. Dalyvavimas laisvas ir siūlomas studijų bei darbo aplinkoje. Susitikimai dažniausiai organizuojami kartą per savaitę.

Nuo 2009 metų Bendruomenės mokyklos grupės Italijoje turi galimybę prisijungti per audio-video konferenciją prie susitikimo, kuriam vadovauja kun. Julian Carron. Taip tiems, kurie nori, siūloma dar viena papildoma priemonė išmokti Bendruomenės mokyklos metodą.

Kur ir kada?
Studentų bendruomenės mokykla vyksta kartu su suaugusiais – ketvirtadieniais 19:00 val. „Domus Maria“ namuose (tik užlipus į antrą aukštą dešinės durys) Aušros vartų g.12, Vilnius.

kontaktai: lituaniacl@gmail.com