Šlovinimo malda šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo parapijoje

Šventųjų apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčioje jau nuo 2014 m. rugsėjo mėn. prasidėjo šlovinimo vakarai, kuriuos inicijavo br. Bernardas OP. Jų dėka susirinko nemažas jaunų šlovintojų būrys tam, kad giesme šlovintų Viešpatį. Šiandien mes giedame vidinio išgydymo pamaldose, kurios vyksta antrais mėnesio antradieniais, bei kiekvieną sekmadienį 18 val. Šv. Mišiose. Kartu meldžiamės ir repetuojame pirmadieniais 19 val. bei sekmadieniais 16.45 val. Visus norinčius prisijungti prie jaunimo šlovinimo grupės, prašome kreiptis telefonu į Gražiną +370 67874106.