Šlovinimo maldos vakarai šv. Jono vienuolyne

Antradieniais, Vilniaus Išganytojo bažnyčioje, 18.30val. jaunimo šv. Mišios, po jų –  šlovinimas, užtarimo malda, mokymas ir adoracija. Laukiami visi, norintys kartu garbinti Viešpatį giesme.