Pačiame Vilniaus centre, jaukioje barokinėje Šv. Kryžiaus (bonifratų) bažnyčioje nuo 2015 m.
rudens buriasi akademinis jaunimas. Sekmadieniais, paskutiniais traukiniais ir autobusais
grįžtančius iš gimtųjų miestų, čia sutelkia vėliausios Mišios Vilniuje, aukojamos už studentus,
prasidedančios 20:00 val. Prieš Mišias įprastai vyksta įvairūs užsiėmimai: Lectio divina maldos
grupės, susitikimai su sutuoktiniais, šlovinimai ir kt. Taip pat šventųjų, globojančių įvairias
profesijas, iškilmių metu kviečiame tos profesijos akademinę bendruomenę į Mišias ir po jų
vykstančias diskusijas, koncertus. Neapsiribojama tik Mišiomis. Studentai renkasi žaisti tinklinį,
organizuoti piknikus ir kitaip leisti laiką drauge.

Kontaktinis asmuo: Akvilė akvile.burneikaite@gmail.com, 867163231