Jaunimas dalyvauja šv. Mišių liturgijoje, skaito skaitinius, gieda psalmes, aduoruoja Švenčiausiąjį Sakramentą, turi jaunimėlio chorelį, gieda šv. Mišių metu, taip pat dalyvauja parapijos renginiuose, prisideda prie jų oraganizavimo, šoka, žygiuoja į piligrimines keliones, oraganizuoja advento, gavėnios rekolekcijas, bendrauja su kitų parapijų jaunimu, važiuoja į vasaros vaikų ir jaunimo stovyklas. Dažnai laisvalaikį leidžia kartu, žiūrėdami filmus, žvarbiais rudens vakarais (ir ne tik) gurkšnodami karštą arbatą, saldintą smagiomis akimirkomis.

Kiekvieną sekmadienį JAUNIMO SUSITIKIMAS po 12.00 val. šv. Mišių.
Kiekvieną ketvirtą mėnesio sekmadienį JAUNIMO Šv. Mišios 15:00.

Naujų bendruomenės narių laukia parapijos namuose, jaunimo kambarėlyje.
Norintiems pasiteirauti tel.nr. 864649248 Irma