“Opus Dei” padeda eiliniams žmonėms gyventi tikėjimą atitinkantį kasdienį gyvenimą, tam tikslui teikia savo nariams bei kitiems pageidaujantiems dvasinio ugdymo ir ganytojišką paramą. Ji skleidžia žinią, kad visi pakrikštytieji – kad ir kokia būtų jų padėtis, profesija ar gyvenimo sąlygos – yra Dievo pašaukti siekti šventumo, ypač kasdieniniu darbu ir asmeninių, šeimyninių bei visuomeninių pareigų atlikimu. Konkrečios priemonės tai daryti yra paskaitos apie Katalikų Bažnyčios mokymą ir moralę, teologijos ir filosofijos kursai, rekolekcijos (vienos vyksta po kelias valandas kas mėnesį, kitos – po keletą dienų kasmet), ir asmeninis dvasinis vadovavimas. Pagrindinį “Opus Dei” apaštalavimo darbą atlieka kiekvienas jos narys savo iniciatyva, laisvai bei su asmenine atsakomybe.  Tai vidurinių mokyklų, universitetų, moterų ir šeimos centrų, dispanserių neišsivysčiusiuose regionuose ar šalyse, ūkininkų mokyklų, profesinio mokymo institucijų, studentų bendrabučių ir t.t. steigimas bei priežiūra bendruomenės narių įsipareigojimu.
Bičiulystė su Dievu, pasaulietinė veikla ir pastangos evangelizuoti gyvenime yra neatskiriami dalykai, o tai šventasis Josemaria Escriva pavadina gyvenimo vienove.

kontaktai: vilnius@opusdei.org

Kultūros centras ir jaunimo klubas “Liepkiemis”

Kultūros centras organizuoja konferencijas, paskaitas ir kitokius renginius, kuriais siekiama padėti žmonėms geriau atlikti savo šeimynines ir profesines pareigas ir patobulinti savo bendrąjį išsilavinimą.
Daugelio šeimų bei įmonių dosnumo dėka, centras turi nedidelę biblioteką ir kompiuterių klasę. Taip pat vyksta dvasiniai užsiėmimai, tokie kaip rekolekcijų vakarai ir kursai apie Bažnyčios mokymą bei dvasinio gyvenimo vystymąsi. Norintiems Opus Dei kunigai teikia asmeninį dvasinį vadovavimą.
Jaunimo klube berniukai ir vaikinai ne tik sportuoja ir laivina savo pomėgius įvairiuose būreliuose, bet išmoksta naudingai leisti savo laiką, stropiai mokytis ir atsakingai naudotis savo laisve.

info@liepkiemis.lt

“Vilnelės” kultūros centras

„Vilnelės“ kultūros centras siūlo moksleivėms, studentėms ir moterims kultūrinį bei dvasinį ugdymą, praturtinantį jų išsilavinimą.

Mergaitės nuo 10 metų gali dalyvauti jaunimo klube „Uola“. Klubo narės leidžia laiką įvariuose būreliuose: mokosi virtuvės paslapčių, vaidina, šoka, klausosi pamokėlių apie krikščioniškas dorybes.

Studentėms organizuojamos paskaitos, konferencijos, video forumai aktualiomis temomis. Be to, kiekvienais metais vyksta tarptautinis studentų kongresas UNIV, kuriame merginos turi galimybę kartu su savo bendraamžėmis iš įvairių pasaulio šalių ieškoti sprendimų šių dienų problemoms.

„Vilnelės“ kultūros centre veikia Studenčių namai, kuriuose gali gyventi dvidešimt studijuojančių merginų. Gyvendamos Studenčių namuose, kur puoselėjama šeimos aplinka merginos turi galimybę visapusiškai atskleisti bei ugdyti savo asmenybę dalyvaudamos socialinėje, kultūrinėje, meninėje bei sportinėje veikloje.

Didelis dėmesys „Vilnelės“ kultūros centre skiriamas socialinei veiklai. Per mokslo metus lankomi seneliai ir vieniši žmonės. Vasarą vyksta socialinio pobūdžio stovyklos, kuriose merginos skiria savo laiką našlaičiams, senyvo amžiaus ir vienišiems žmonėms, ir taip turi progą padėti kitiems.

Merginos, norinčios gauti paramą savo krikščioniškam gyvenimui ar daugiau sužinoti apie Katalikų Bažnyčios mokymą, gali dalyvauti dvasinio ugdymo renginiuose: tikėjimo pagrindų kurse, maldos valandėlėse. Visada galima užsukti į centre esančią koplyčią. Čia vyksta susikaupimo vakarai ir dienos.

Trečiadieniais ir šeštadieniais taip pat organizuojami renginiai moterims, asmenybės ugdymo kursas, teologijos paskaitos ir įvairūs kursai apie kūlinarinį meną. Kartą per mėnesį būna rekolekcijos, ir išpažinties galima eiti kiekvieną trečiadienį vakare. Moterys taip pat turi galimybę dalyvauti metinėse rekolekcijose.

Visi „Vilnelės“ kultūros centro renginiai yra atviri, ir visos norinčios gali juose dalyvauti. Be to, yra galimybė naudotis centro skaitykla, biblioteka ir svetaine.