Studentų ateitininkų sąjunga – tai  korpusas studentų, norinčių visas Lietuvos visuomenio gyvenimo sritis tobulinti pagal Kristaus pamokymą. Studentų ateitininkų kompasas rodo į dausas, jo pasas lietuviškas, o kryžius jo gyvenime – didžiausias pliusas.

Ką veikia?

Studentai ateitininkai Vilniuje veikia pavieniui arba buriasi pagal savo studijų kryptis į grupes, kartu auga tikėjime ir ugdosi pagal savo profesines sritis. Veikla skiriasi nuo studijų krypties, tačiau paprastai ji nukreipta į profesinį tobulėjimą, domėjimąsi ir gilinimąsi į profesijos aktualijas Lietuvoje ir pasaulyje. Šiuo metu Vilniuje veikia teisininkų korporacija „Iustitia“, medikų korporacija „Gaja“, technikų korporacija „Grandis“ ir politologų šv. Tomo Moro klubas.

Korporacijų, klubo nariai ir tie studentai ateitininkai, kurie neturi savo vieneto, dalyvauja savišvietos ir dvasinio augimo iniciatyvose – Bazinis kursas (4 dalių po 3 susitikimus kursas apimantis žmogiškąją, dvasinę, intelektualinę ir apaštalinę dalį), Biblijos studijos (pagal Focus parengtą medžiagą), Tikėjimo kursas (svarbiausi Katalikų bažnyčios mokymo klausimai aptariami 12 susitikimų).

Taip pat ateitininkai buriasi į maldos grupes: kassavaitinį Šventojo Rašto skaitymą Lectio divina, dalyvauja Gyvojo rožinio maldoje. Studentai ateitininkai rudenį kviečia kartu žygiuoti po Lietuvą, žiemą – dalyvauti Studentų ateitininkų žiemos akademijoje (3 dienų akademiniame renginyje) ir tapti moksleivių ateitininkų vadovais jų renginiuose, vykstančiuose ištisus metus.

Kada?
–> Bazinis kursas – kartą per savaitę (nauja grupė nuo 2021 rugsėjo mėn). Informacija skelbiama: http://sas.ateitis.lt/suoprotis

–>Lectio divina maldos grupės – kartą per savaitę (susisiekite ir rasime patogų laiką/vietą/kompaniją)

–>Korporacijų ir klubo susitikimai – įvairiai

–> Kiti renginiai skelbiami sas.ateitis.lt ir https://www.facebook.com/studentai.ateitininkai/

Kontaktinis asmuo:
Miglė Viselgaitė migle.viselgaite@gmail.com