Nuo to laiko, kai Vilniaus šv. Jono Bosko parapija buvo pavesta saleziečiams, ypatingas dėmesys pradėtas skirti veiklai su vaikais ir jaunimu. Suorganizuoti vaikų chorai, prasidėjo vasaros kelionės ir stovyklos grupėms, pradėtos lankyti Lazdynų mokyklos.

Saleziečių kongregacijos įkurta oratorija yra:

● Namai, kuriuose galime jaustis šeima
● Kiemas ir salė, kur galime draugiškai žaisti su kitais
● Mokykla, kur galime išmokti geriau gyventi
● Bažnyčia, kur galime artintis prie Viešpaties.

Bet kurioje pasaulio šalyje Oratorija yra tipiška saleziečių veikla su vaikais ir jaunimu. Šis žodis reiškia daugiau negu vietą- pvz., plytų pastatą. Tai apima visą naudingą veiklą visapusiškam vaikų ir jaunimo ugdymui, turiningam laisvalaikio naudojimui, krikščioniškai lavinant ir sielą, ir kūną.

Darbo dienomis oratorijos veikla tęsiasi vaikų dienos centre, kuris atveria vaikams duris po pamokų. Jame savo laisvo laiko valandas gali padovanoti ir animatoriai – parapijos jaunimas.

● Kiekvieną sekmadienį kviečiame vaikus 14 val. dalyvauti žaidimuose

● Kiekvieną sekmadienį vyksta šv. Mišios vaikams 15 val.

● Darbo dienomis vaikai ateina į dienos centrą, kur ruošia pamokas, žaidžia ir būna kartu

● Mokslo metų pradžioje, Trijų Karalių dieną, per Užgavėnes, Atvelykį po vaikų šv. Mišių vaikams organizuojamos teminės šventės su programa ir dovanomis

● Kiekvienais metais liepos mėnesį Lazdynuose vyksta dienos stovykla vaikams

● Kiekvieną vasarą rengiamos vaikų stacionarinės stovyklos Ignalinos rajone, Tverečiaus miestelyje

● Jaunimas kviečiamas padėti savanoriškai organizuoti veiklą su vaikais

● Animatoriai kiekvieną sekmadienį po vaikų šv. Mišių susirenka pabendrauti ir aptarti naujienas

● Jaunimas yra kviečiamas į maldos susitikimus paskutinį mėnesio šeštadienį 18 val. (lietuvių kalba) ir pirmąjį mėnesio penktadienį 19 val. (lenkų kalba)