Po šios dienos pasaulis tapo kitoks. Kristus prisikėlė! Šviesa amžiams nugalėjo tamsą. Gyvybė – mirtį. Viltis – nusiminimą.
 *
Tad matydami tuščią Prisikėlusiojo kapą, džiaugsmo ir dėkingumo kupinomis širdimis trokštame nešti šią Gerąją Naujieną. Tai mūsų misijos jaunimo centre pagrindas, variklis, tikslas. 🔥
 *
Dėkojame, kad šioje misijoje esame su Jumis – kunigai, mokytojai, savanoriai, moksleiviai, sutikti pamokose, parapijų jaunime, seminaristai, katechetai, sutvirtinamieji, visi, su kuriais galėjome gyvai ar nuotoliniu būdu susitikti. 💙
 *
Tegul Prisikėlimo žinia ir nuotaika perkeičia mūsų kasdienybę!
– Kristina, kun. Gabrielius, Miglė, Šarūnė, Laurynas